Friday, April 8, 2011

Ovisnost O Alkoholu

Što Je Alkoholizam?

Alkoholizam je socialno-medicinska bolest koja nastaje uslijed dugotrajnog i prekomjernog pijenja alkoholnih pića i dovodi do psihičke i fizičke ovisnosti, tjelesnih i duševnih oštećenja, te socijalnih problema.

Koga Smatramo Ovisnikom O Alkoholu?

Ovisnika o alkoholu smatramo osobu koja konzumira alkoholna pića prekomjerno, cijeli niz godina tako da joj je pijenje postalo sastavni dio života i oblik ponašanja.

Koje Su Faze Razvoja Alkoholizma?

Društvena potrošnja alkohola=>Rast tolerancije(oko 5 godina), baždar(5-10 godina)=>Teška alkoholna oštećenja(nepovratna)=>Pad tolerancije(iznad 10 godina).

Društvena Potrošnja Alkohola


Kod nas i u svijetu započinje vrlo rano. U toj fazi piće se najčešće uzima u društvu, obično izvan radnog vremena i tada još ne nastaju određene poteškoće.

Porast Tolerancije

Nastaje kod osoba koje su se odvojile iz društvene potrošnje češćim pijenjem i opijanjem.

Alkoholna amnezija-baždar

Karakteristične su za svako teže pijanstvo, ali ako se nisu prije javljale, to je znak da se razvio alkoholizam. U toj fazi ovisnik pije alkoholna pića duži niz godina u većoj količini (baždaru) kako bi mogao funkcionirati, tj. obavljati svoje svakodnevne i druge obaveze.

Pad Tolerancije

Nastupa nakon prethodne faze kada se ovisnik opija i od manjih količina alkoholnih pića. To je znak da je došlo do težih oštećenja organizma od alkohola, posebice jetre i mozga. Budući da je organizam već oštećen, u ovoj fazi podnošenje alkohola sve je manje.

Koje Su Posljedice Na Zdravlje Ovisnika O Alkoholu?

Kod dugotrajna i prekomjernog pijenja dolazin do oštećenja zdravlja, a tu spadaju tjelesna i psihička oštećenja.

Koja Su tjelesna Oštećenja?

1. Ošećenja Središnjeg Živčanog Sustava

Alkohol oštećuje veliki i mali mozak, produženu moždinu i leđnu moždinu.Rezultat takvih promjena u mozgu su kasnije psihičke smetnje kao što su teškoće u pamćenju, a krajnji ishod je demencija.

2. Bolesti I Oštećenja Unutrašnjih Organa

To je jedna od najčešćih komplikacija alkoholizma.

Želudac

Dolazi do oštećenja sluznice. U početku dolazi do pojačanog izlučivanja želučane kiseline, a kasnije, kad je sluznica jače oštećena, dolazi do smanjenja ili potpunog prestanka izlučivanja kiseline. Na želucu nastaju oštećenja i čir, te konačno i rak.

Jetra

Dugotrajnim pijenjem i djelovanjem alkohola dolazi do oštećenja jetrenog tkiva. Najveći dio alkohola, odnosno 80 %, se razgrađuje u jetri. U prvoj fazi oboljenja jetre dolazi do do povećanja jetre radi odlaganja prekomjerne količine masti. Tada je jetra povećana, bolna na dodir, a bolesnici se žale na bolove i probadanje u desnoj strani leđa. kada je jetra izrzito povećana doseže težinu do 5 kg. Daljnjim pijenjemjetrene stanice propadaju i dolazi do skvrčavanja jetre što nazivamo ciroza jetre. Alkoholno oštećenje dovodi do neizlječivog stanja, a bolesnik pada u komu koja završava smrću.